Vizija

Darni bendruomeninė aplinka, grįsta pilietiškumu, tolerancija, kultūros globojimu, tautinės savimonės puoselėjimu, estetikos suvokimu, savitarpio supratimu ir pagalba, dvasinių vertybių sklaida, stiprios šeimos pavyzdžiu.
Bendrų tikslų kėlimas ir siekimas, spartesnės gerovės kūrimas, saugios ir patogios aplinkos kūrimas.