Apie mūsų bendruomenę

Žaizdrių kaimo bendruomenė 2012 05 19 visuotinio gyventojų susirinkimo metu nutarta įkurti Žaizdrių kaimo bendruomenę.
2012 05 21 įregistruota Žaizdrių kaimo bendruomenė – Asociacija „Žaizdrietis“.
Juridinio asmens kodas 302784899
Sąskaita Swed banke LT 257300010131607654

Asociacijos valdymo organas – Valdyba.
Valdybą sudaro 7 nariai:
Asociacijos pirmininkas: Anželika Bobyrienė
Valdybos nariai:
Honorata Zeniavska
Juozas Ūsas
Beata Tučkovska
Arūnas Jonušas
Virginijus Kurpius
Giedrė Žuromskienė

Valdyba dirba visuomeniniais pagrindais.